est
Otsing
 
Aruandlus
  • araamatupidamisaruannete koostamine ja esitamine vastavalt seadusandlusele
  • aruandlus vastavalt Tellija soovile
  • statistiliste aruannete koostamine Statistikaametile
  • bilanss ja kasumiaruanne vastavalt heale raamatupidamistavale
  • aastaaruannete koostamine
  • alg- ja lõppbilansi koostamine
  • Küsi pakkumist!

    Mahher OÜ | Tähe 116, 51013 Tartu | info@mahher.ee website by